Nieuws bij

Financieel Adviesbureau
van Tilborg V.o.F.
Financieel Adviesbureau
van Tilborg V.o.F.
Dorpsstraat 147
2831 AP  Gouderak
Telefoon 0182 - 372947
Verhuizing:
Zoals velen waarschijnlijk al weten hebben wij een nieuw pand betrokken in Gouderak. Ons kantoor is hier aanzienlijk groter dan in het oude pand en dat geeft ons de ruimte voor verdere uitbreiding van ons kantoor. Daarnaast is dit meteen het startsein voor de lancering van onze nieuwe website.

Verhoging van hoge BTW tarief:
Per 1-10-2012 is het algemene BTW tarief verhoogd van 19% naar 21%.
Denk hieraan bij het maken van uw facturen.

Veranderde eisen m.b.t. een BTW-factuur per 1-1-2013:
De volledige eisen waaraan een BTW-factuur moet voldoen zijn;
1.    Datum uitreiking factuur.
2.    Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen mag).
3.    Btw-identificatienummer leverancier / dienstverrichter.
4.    Btw-identificatienummer afnemer bij toepassing verleggingsregeling of als een
       intracommunautaire levering wordt verricht.
5.    NAW-gegevens ondernemer en afnemer.
6.    Geleverde goederen of diensten: hoeveelheid en duidelijke omschrijving.
7.    Datum waarop levering of dienst heeft plaatsgevonden.
8.    De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw,
       evenals de eventuele (vooruitbetalings)kortingen die niet bij de eenheidsprijs zijn inbegrepen.
9.    Het toegepaste btw-tarief.
10.  Het te betalen btw-bedrag.
11.  Indien de afnemer i.p.v. leverancier of dienstverrichter de factuur uitreikt, de vermelding:
       - Factuur uitgereikt door de afnemer.
12.  (Indien van toepassing):
       - Verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering.
13.  Indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding:
       - Btw verlegd.
14.  Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt).
15.  (Indien van toepassing) de vermelding:
       - Bijzondere regeling reisbureaus.
16.  (Indien van toepassing) de vermelding:
       - Bijzondere regeling - gebruikte goederen of
       - Bijzondere regeling - kunstvoorwerpen of
       - Bijzondere regeling - voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten
17.    Indien van toepassing:
         NAW-gegevens en btw-identificatienummer fiscaal vertegenwoordiger.

Verklaring Arbeidsrelatie:
Ondernemers worden door hun afnemers steeds vaker verzocht een zo genaamde VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) te overleggen. Dit is zeker het geval daar waar de ondernemer optreedt als ZZP-er (Zelfstandige zonder Personeel). Deze VAR-verklaring is voor het jaar 2013 reeds vanaf 1 september aan te vragen bij de belastingdienst via de onderstaande link.
VAR-Verklaring
Home    |    Dienstverlening    |    Wie zijn wij    |    Contact    |    FAQ    |    Nieuws